15152917688     jsxh@jv-extensions-demo.com
网站首页     站点地图     联系我们    

您当前的位置是:网站首页 - 产品展示 - 塑料管材管件 - 塑料管件

热熔注塑异径直通


dn1/dn1(mm)                    

                  L(mm)                    

                    110*40

                   245

                    110*50

                   245

                    110*63

                   105

                    110*75

                   130

                    110*90

                   130

                    125*50

                   195

                    125*63

                   100

                    125*75

                   195

                    125*90

                   100

                    125*110

                   100

                    160*63

                   120

                    160*75

                   220

                    160*90

                   120

                    160*110

                   130

                    160*125

                   220

                    200*63

                   265

                    200*75

                   265

                    200*90

                   265

                    200*110

                   175

                    200*125

                   265

                    250*63

                   265

                    250*75

                   285

                    250*90

                   285

                    250*110

                   285

                    250*125

                   285

                    250*160

                   285

                    250*200

                   295

                    315*160

                   225

                    315*200

                   295

                    315*250

                   225

                    355*315

                   335

热熔注塑异径直通
下一篇:热熔注塑法兰根 上一篇:热熔注塑管帽