15152917688     jsxh@jv-extensions-demo.com
网站首页     站点地图     联系我们    

您当前的位置是:网站首页 - 产品展示 - 塑料管材管件 - 塑料管件

承插异径直通

d2/d1(mm)        

      D2/D1(mm)    

     Z2(mm)      

   Z1(mm)      

  L1(mm) 

       25*20

 33/27

23.0

16.0

39.0

      32*20

 41/27

29.0

16.0

45.5

      32*25

 41/33

27.0

18.0

45.0

      40*20

 50/27

34.0

16.0

50.0

      40*25

 50/33

32.0

18.0

50.0

      40*32

 50/41

30.0

20.0

50.0

      50*20

 61/27

39.0

16.0

58.5

      50*25

 61/33

37.0

18.0

55.0

      50*32

 61/41

36.4

18.6

55.0

      50*40

 61/50

29.5

25.5

55.0

      63*25

 76/33

47.0

18.0

65.0

      63*32

 76/41

44.5

20.5

65.0

      63*40

 76/50

43.5

21.5

65.0

      63*50

 76/61

40.0

25.0

65.0

      75*63

 91/76

35.0

29.0

64.0

      90*63

 109/76

58.8

29.0

87.7

      90*75

 109/91

53.6

33.0

86.6

       110*63

 131/76

61.0

29.0

90.0

       110*90

 131/109

51.7

37.0

88.7

承插异径直通
下一篇:承插异径三通 上一篇:承插等径三通